Nabídka služeb pro vás

Nabídka služeb se odvíjí od témat, se kterými pracuji, produktů, se kterými mám dlouholetou zkušenost a know-how, které jsem za více než 20 let pracovního života stihla načerpat. Díky obrovské dávce nápaditosti dané synergií všech spolupracujících kreativců dáváme vznik naprosto originálním produktům a službám.

Lekáři s čím vám mohu pomoci?

www stránky

 Od grafického návrhu, přes náplň s texty až po programátorskou realizaci a umístění na náš hosting.

Knihy

Opět zajistíme od nápadu zpracování, přes vlastní zpracování, korektury, tisk i umístění do distribuce, pouze zajištění zdrojů je již na vás, i když i s tím můžeme produkčně pomoci.

Odborné texty

Populárně naučné články pro veřejnost.

Tištěné, audiovizuální vzdělávací materiály

Můžete od nás čekat nejen samotné zpracování, ale i nápad, jak téma uchopit a záživně podat cílové skupině.

Návrhy koncepcí

 V nejrůznějších oblastech medicíny.

Marketing i obchodní stránka lékařských center

Účast na propagační kampani nového nebo stávajícího produktu, služby.

Firmy zejména farmaceutické co vám mohu nabídnout

Training programy

Vzhledem k mé cestě farmaceutickou firmou tzv. od píky nabízím pozici spojovacího článku mezi jednotlivými odděleními, mnohdy s diametrálně odlišným pohledem na fungování firmy, a to mezi marketingem, sales, medicalem, kdy za účasti všech tří oddělení můžeme připravit ty nejlepší training programy o produktech včetně detailních specifikací pro reprezentanty. Od srozumitelného seznámení s produktem, jeho začlenění do dnešní medicíny, přes marketing orientovaný na lidský faktor a základní atributy jednání.

Tištěné, audiovizuální vzdělávací materiály

 Jak pro samotnou firmu – reprezentanty, tak pro lékaře i pacienty.

Smysluplné pacientské programy

www stránky

Firem i vlastních produktů nebo portfoliových skupin – od grafického návrhu, přes náplň s texty až po programátorskou realizaci a umístění na náš hosting.

Knihy

Opět zajistíme od nápadu přes vlastní zpracování, korektury, tisk i umístění do distribuce.

Odborné texty

Populárně naučné články pro veřejnost.

Externí marketing

I obchodní poradenství.

MŠ, ZŠ, Školské odbory magistrátů Co již máme v této oblasti za sebou a nabízíme dále?

Přednášky pro pedagogy MŠ

Na co se zaměřit při přípravě dětí do první třídy – zatím jsme je kapacitně zvládali absolvovat zdarma.

Dny předškoláka

Ukázková odpoledne pro rodiče a jejich předškolní děti, jak a co s dětmi probírat, rovněž jsme organizovali za pomocí prostor zapůjčených magistrátem pro rodiče zdarma.

Dále služby, které již byly představeny výše u lékařů a firem:

www stránky

Od grafického návrhu, přes náplň s texty až po programátorskou realizaci a umístění na náš hosting.

Knihy

Opět zajistíme od nápadu zpracování, přes vlastní zpracování, korektury, tisk i umístění do distribuce, pouze zajištění zdrojů je již na vás, i když i s tím můžeme produkčně pomoci.

Odborné texty

Populárně naučné články pro veřejnost.

Tištěné, audiovizuální vzdělávací materiály

 Můžete od nás čekat nejen samotné zpracování, ale i nápad, jak téma uchopit a záživně podat cílové skupině.

Marketingové služby