Nabídka služeb pro vás

This post is also available in: EN (EN) PL (PL) SK (SK)

Nabídka služeb se odvíjí od témat, se kterými pracuji, produktů, se kterými mám dlouholetou zkušenost a know-how, které jsem za více než 20 let pracovního života stihla načerpat. Díky obrovské dávce nápaditosti dané synergií všech spolupracujících kreativců dáváme vznik naprosto originálním produktům a službám.


Lékaři
S čím vám mohu pomoci?

 • www stránky – od grafického návrhu, přes náplň s texty až po programátorskou realizaci a umístění na náš hosting
 • knihy – opět zajistíme od nápadu zpracování, přes vlastní zpracování, korektury, tisk i umístění do distribuce, pouze zajištění zdrojů je již na vás, i když i s tím můžeme produkčně pomoci
 • odborné texty, populárně naučné články pro veřejnost
 • tištěné, audiovizuální vzdělávací materiály – můžete od nás čekat nejen samotné zpracování, ale i nápad, jak téma uchopit a záživně podat cílové skupině
 • návrhy koncepcí v nejrůznějších oblastech medicíny
 • marketing i obchodní stránka lékařských center – účast na propagační kampani nového nebo stávajícího produktu, služby

Firmy, zejména farmaceutické
Co vám mohu nabídnout?

 • training programy – vzhledem k mé cestě farmaceutickou firmou tzv. od píky nabízím pozici spojovacího článku mezi jednotlivými odděleními, mnohdy s diametrálně odlišným pohledem na fungování firmy, a to mezi marketingem, sales, medicalem, kdy za účasti všech tří oddělení můžeme připravit ty nejlepší training programy o produktech včetně detailních specifikací pro reprezentanty. Od srozumitelného seznámení s produktem, jeho začlenění do dnešní medicíny, přes marketing orientovaný na lidský faktor a základní atributy jednání
 • tištěné, audiovizuální vzdělávací materiály jak pro samotnou firmu – reprezentanty, tak pro lékaře i pacienty
 • smysluplné pacientské programy
 • www stránky firem i vlastních produktů nebo portfoliových skupin – od grafického návrhu, přes náplň s texty až po programátorskou realizaci a umístění na náš hosting
 • knihy – opět zajistíme od nápadu přes vlastní zpracování, korektury, tisk i umístění do distribuce
 • odborné texty, populárně naučné články pro veřejnost
 • externí marketing i obchodní poradenství

MŠ, ZŠ, školské odbory Magistrátů
Co již máme v této oblasti
za sebou a nabízíme dále?

 • přednášky pro pedagogy MŠ, na co se zaměřit při přípravě dětí do první třídy – zatím jsme je kapacitně zvládali absolvovat zdarma
 • Dny předškoláka – ukázková odpoledne pro rodiče a jejich předškolní děti, jak a co s dětmi probírat, rovněž jsme organizovali za pomocí prostor zapůjčených magistrátem pro rodiče zdarma

Dále služby, které již byly
představeny výše u lékařů a firem:

 • www stránky – od grafického návrhu, přes náplň s texty až po programátorskou realizaci a umístění na náš hosting
 • knihy – opět zajistíme od nápadu zpracování, přes vlastní zpracování, korektury, tisk i umístění do distribuce, pouze zajištění zdrojů je již na vás, i když i s tím můžeme produkčně pomoci
 • odborné texty, populárně naučné články pro veřejnost
 • tištěné, audiovizuální vzdělávací materiály – můžete od nás čekat nejen samotné zpracování, ale i nápad, jak téma uchopit a záživně podat cílové skupině
 • marketingové služby