Spolupráce a reference

Mám ráda knihy, jejichž zpracování je věnována maximální pečlivost, a to pokud jde o obsah i vzhled. Proto se mi s Janou Martincovou skvěle spolupracovalo, protože příprava všech publikací, na nichž jsem měla možnost se spolupodílet, přesně odpovídala mým nárokům. Jana navíc doslova srší nápady a má schopnost nakazit nadšením i své spolupracovníky, a všechny její publikace jsou toho živým důkazem!

Mgr. Věra Tautová, DiS.

pedagožka, překladatelka, spoluautorka knížek

S Janou Martincovou jsem začala spolupracovat zhruba před 5 lety. Velmi si cením její profesionality a neustálého zlepšování. Díky svým zkušenostem se zdravotnickým vzděláváním veřejnosti dokáže svým zákazníkům navrhnout kampaně, které jsou velmi účinné a šité na míru s odborným přesahem. Jana je velmi spolehlivá, profesionální, milá a vstřícná. Obdivuji její vysoké pracovní nasazení, které však přináší velmi rychle pozitivní výsledky a skvěle odvedenou práci. S důvěrou ji mohu doporučit všem, kteří hledají kvalitu, efektivnost a přátelskou spolupráci.

Bc. Andrea Holásková, DiS.

marketing manager vydavatelství Babyonline

Děkuji Janě, že mne přizvala ke spolupráci a já jsem tak mohla přispět ke vzniku originálního souboru pro přípravu předškoláčků. Když děti nastupují do 1. třídy, poznám, které bylo připravováno a které nikoli. I pro nás pedagogy je u připravených dětí práce příjemnější a děti hned od prvních dní své školní docházky mají pocit úspěchu a radosti.

Mgr. Irena Košutová

učitelka ZŠ

Autorka edice Babyonline, MUDr. Jana Martincová, již 12 let koná velmi záslužnou práci. Zabývá se ve svých knihách intimními tématy důležitými pro děti, pubescenty, rodiče i vychovatele. Vtipné ilustrace mladých výtvarníků doplňují dotazy mladých lidí na pohlavní život v dospívání, na to, jak je důležitá osobní hygiena, jakou roli hraje v životě mládeže sport a hlavně, jak nezbytná je opatrnost při výběru partnera. Zvlášť dívkám jsou věnovány kapitoly péče o svůj vzhled i o celkovou kultivovanost těla i ducha. Krása je důležitá pro estetické vnímání prostředí a to dotváří harmonii života v rodině i kolektivu. Nedílnou součástí tohoto souladu je především úcta k rodičům a starším lidem. Autorka, vnímavá spisovatelka a v neposlední řadě i matka dvou dospívajících dětí, věnuje svou pozornost jak holčičím i klučičím problémům, ale i např. tomu, jak vypadat dobře a cítit se skvěle i po 40. Všechny knihy jsou fundované po stránce lékařské, psychologické i estetické, jsou vkusné, milé a v žádném případě ne mentorské. Paní doktorka, Jana Martincová, rozumí dětské duši i mladým lidem v těžkém období zrání a dokáže jim být laskavou rádkyní.

Mgr. Ruth Flugrová

středoškolská pedagožka a korektorka knížek vydavatelství Babyonline

Jen málokdy narazíte na klienta, který přesně ví co chce a s maximální profesionalitou reflektuje vaši práci! To je Jana Martincová. Profesionál ve svém oboru, jež se nebojí inovací ve vzdělávání dětí, puberťáků i dospělých. Spolupráce s Janou nabízí neustále spoustu atraktivních podnětů a hledání nových možností pro prezentaci nejen svojí práce, ale i práce ostatních lékařů a odborníků. Žena, která se před žádnou výzvou nezastaví :)

SENEBOY | GRAFIK

www.seneboy.cz

S Janou Martincovou se známe už tak dlouho, že vlastně ani nevím jak. Každopádně vím určitě, že jsem snad nikdy nepotkal ženu, která tak naplno a efektivně využívá svůj čas a energii pro svoji práci. Do svých publikací se snaží opravdu předat jen ty nejlepší informace a rady, které nejprve konzultuje s odborníky z daných oborů. Myslím, že je na ní jasně vidět její rozhodnutí dělat vše naplno nebo vůbec.

David Viktorin

Head chef Chateau de frontiere

Velice si vážím paní doktorky Martincové za její vytyčený úkol dostat do povědomí význam prevence ve všech možných odvětvích. Oceňuji její obrovské nasazení, které do své práce vkládá. Vážím se kvalitního zpracování informací nejrůznějších témat, která jsou vždy zpracovávána pouze specialisty vzdělanými v oboru, často se jedná o lékaře či jiné specialisty. Tyto odborníky dokázala paní doktorka Martincová přesvědčit ke spolupráci a každému tématu se sama do hloubky věnuje. Díky tomu se nebojím nepodložených informací a můžu se sama obrátit či vřele doporučit tuto literaturu i svým klientům. V knihách se snaží zodpovědět všechny otázky, které jí jsou kladeny od jejich čtenářů a to ji dělá odborníkem na svém místě. Žádné téma pro ni není tabu a do všeho se pouští s vervou najít nejlepšího odborníka, odvahou sama zkusit zákroky a cílem co nejlépe interpretovat své zkušenosti a odborné doporučení pro širokou veřejnost všech věkových kategorií.

Petra Koucká, DiS.

dentální hygienistka

S MUDr. Janou Martincovou spolupracuji velmi rád. K problematice zdraví přistupuje velmi seriózně, ověřuje si fakta, nebojí se zeptat odborníka, jestli si za svým názorem opravdu stojí. Orientuje se na aktuální témata, ne podle momentální módy, ale podle skutečného významu. Její orientace na zdraví dětí, problematiku otěhotnění a zdravého těhotenství je mi velmi blízká odborně i lidsky.

Prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.

samostatný vědecký pracovník Kliniky reprodukční medicíny a preimplantační genetické diagnostiky Repromeda

Paní doktorku Janu Martincovou znám od našich společných gymnaziálních let. Vždy jsem na ní obdivovala opravdovost, s jakou se vrhala do všech úkolů a životních výzev, entuziasmus a nekonečnou životní energii. Jako praktický lékař pro děti a dorost jsem vděčna, že paní doktorka Martincová založila a velmi dobře spravuje web „babyonline". Pokud vím, je jediný svého druhu, kde se současně prezentují názory různých odborníků pracujících s dětmi s názory a zkušenostmi rodičů, a to při přísném sledování vysoké odborné úrovně. V době plné internetového informačního šumu a relativizaci vědou i praxí potvrzených pravd jsem moc ráda, že mohu na tento web rodiče svých pacientů odkazovat s jistotou, že se dovědí jen užitečné a pravdivé informace. Knihy paní doktorky Martincové jsou úžasné – poučí i baví současně, s taktem otevírají i témata, o kterých ne každý dokáže otevřeně hovořit, odpovídají na spoustu otázek. Z práce paní doktorky je znát, že si dala za úkol vytvořit platformu (webovou i knižní), která bude kvalitativně na takové úrovni, že vytvoří protipól vůči dnes tak častým pseudoodborným vyjadřováním kohokoliv k čemukoliv a pomůže nové generaci rodičů najít v této informačně rozbouřené době pevný bod a s ním i trochu klidu a radosti. Myslím, že díky své poctivosti a houževnatosti se jí to podařilo, a my všichni uživatelé a čtenáři jsme jí vděčni.

MUDr. Blanka Flugerová

praktický lékař pro děti a dorost

MUDr. Jana Martincová je osoba, které není jedno, s čím posíláme děti do světa. S týmem odborníků udělala obrovský kus práce a knižní trh v ČR obohatila o kvalitní publikace, které nejenom vzdělávají naše děti a teenagery, ale i publikace, které obohatí všeobecný přehled zralým ženám, či poradí nastávajícím maminkám. Každého tématu se ujímá s vervou a velkým nasazením a čas, který tomu věnuje je opravdu znát na kvalitě její práce.

Mgr. Radka Krajsová

fyzioterapeutka a spoluautorka knížek Babyonline

S Janou Martincovou jsem začala spolupracovat před téměř deseti lety. Prošla jsem s ní za tu dobu několika projekty, kterým dala osobitý otisk. Sama za sebe dávám palec nahoru i za to, že její knížky, brožurky, články jsou prostě pro každého, kdo má zájem se vzdělávat. Jsou srozumitelné, plné informací, které jsou skutečně prakticky použitelné. Autenticita její práce spočívá nejenom ve volbě a zpracování témat, ale i schopností přizvat ke spolupráci odborníky na slovo vzaté.

Mgr. Jana Eliášová

nutriční terapeutka

Skvělá odbornice, perfekcionistka, inspirativní osobnost a hlavně výborná a spolehlivá kamarádka už od prvního ročníku vysoké školy.

MUDr. Petra Kubáčková

mikrobioložka, autorka ilustrací dětských knížek vydavatelství Babyonline

Paní doktorce Janě Martincové se dokonale povedlo spojit a nadchnout odborníky jednotlivých lékařských oborů, kteří tvoří zázemí její činnosti, a edukovat potencionální pacienty. Na svých webových stránkách objasňuje, radí, pomáhá a učí kdo, co může a nemůže v medicíně dělat, co dělat, když... Sama je lékařkou a autorkou mnoha edukačních a velmi povedených materiálů. Velmi jí fandím a obdivuji.

MUDr. Silvie Rafčíková, MBA

korektivní dermatolog a dermatovenerolog soudní znalec v dermatologii a estetice

Dnešní internetový svět je zahlcený množstvím informací různé kvality a najít v nich to, oč se lze věrohodně opřít při péči o zdraví dětí není vždy jednoduché. Mimořádná pracovitost, zájem o věc, schopnost identifikovat to co je důležité a podat to správnou formou cílové skupině, a samozřejmě taky nesporná odbornost vyplývající z lékařské kvalifikace MUDr. Jany Martincové patří k důvodům, proč se do jejího projektu Babyonline rádi zapojují i další odborníci různých specializací a snaží se veřejnosti přinášet užitečné, odborně podložené rady a současně vysvětlovat resp. vyvracet různé kolující mýty a mediální manipulace.

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS.

přední český specialista v oboru epidemiologie, prevence a kontroly infekčních nemocí, nemocničních nákaz, cestovní a tropické medicíny