Sexuální výchova

Pro mě naprosto přirozené téma, ne ovšem pro každého rodiče. Tato skutečnost mě trochu zaskočila. Ještě více pak situace, kdy jsem zjišťovala, že i progresívně vypadající matky se tomuto tématu obloukem vyhýbají. Dokonce i matky psycholožky, které ví, jak důležité téma sexuální výchova je pro zdravé přijetí vlastního těla dítětem, jeho zdravé sebevědomí a v budoucnu nerizikové sexuální chování.

Když jsem spřáteleným matkám sdělila, že jsem sama v dětství prošla sexuální výchovou, stala jsem se doslova vesmírným úkazem, kdy na mě ostatní nevěřícně koukaly. Když jsem ještě doplnila, že oba rodiče zažili dokonce jako náctiletí druhou světovou válku, byli ročník 1929 a 1931, zíraly na mě ony maminky ještě více. Opravdu bylo u nás doma samozřejmostí mít v knihovničce předškolačky knížku sexuální výchovy pro nejmenší a u náctileté sestry tu pro dospívající dívky. Svou včetně gramofonových desek i obě sestřiny mám dosud doma v knihovně. Všichni si myslíme, jak byly dřívější generace sto let za opicemi, ale v sexuální výchově je opak pravdou. Již T. G. Masaryk, první československý prezident, před 100 lety hlásal, že poučení o pohlavním životě patří do rodiny. V tomto s ním naprosto souhlasím, právě proto byla generace našich babiček o tom důležitém poučena lépe než naše děti. Bohužel.

Sexuální výchově jsme se začali věnovat díky hovorům s vlastními dětmi, zvláště pak zvídavým otázkám syna, které dohromady s mými odpověďmi vytvořily ucelený příběh. Příběh lásky dvou lidí, ve kterém jsem 5letému synovi nezatajila ani odpověď na jeho zásadní otázku: „Jak se tatínkova buněčka dostane mamince do bříška?“ A protože jsem právě k ní nemohla najít vhodný obrázek, nezbylo mně než nejen synovi, ale i dalším zvídavým dětem, celý příběh sepsat. A víte, jak onen obrázek okomentoval syn? „Aha, oni se spojí.“ Napadlo by vás to? Toto i další pro děti jednoduchá sdělení u otázek, které pro nás rodiče mohou vypadat složitě, jsou v knížce použita. Možná právě pro tuto její přirozenost jí porozuměla jak naše nejmladší čtenářka, které nebyly ještě ani 2 roky, a ze stejného důvodu ji přijal i nejstarší 9letý čtenář.

Dvě stěžejní vývojová období
pro sexuální výchovu

I když je sexuální výchova kontinuální proces, jsou v ní dvě zásadní období. Předškolní, kdy dítě vnímá lidskou sexualitu zcela bez tabuizace, kdy se s vámi stejně bezprostředně jako srdci nebo oku baví i o spermiích. Dítě potřebuje vědět, jak se ocitlo v naší rodině, buduje se tím jeho vlastní identita. Kvalitní, pravdivé a pro jeho věk srozumitelné informace přímo od rodiče vám umožní vybudovat si velmi silný vzájemný intimní vztah. Pro dítě je důležité vše podstatné vědět před nástupem do kolektivu, aby v něm nebylo při případné konfrontaci s vrstevníky v tomto tématu terčem posměchu.

Druhým obdobím je dospívání, puberta. I tady by měla probíhat sexuální výchova v kruhu rodinném, toto intimní téma patří do intimní rodinné atmosféry. V období dospívání spočívá významná úloha přímo na rodiči, a to aby rozpoznal ten správný čas, předběhl internet a dítěti věnoval potřebnou literaturu. Vývoj dětí v dospívání je individuální záležitostí, kdy každé z nich zraje jinak fyzicky i duševně. Dítěti v pubertě může již bránit ostych se přijít rodiče aktivně zeptat na to, co jej zajímá. Informace však potřebuje, proto je tady iniciativa právě na vás, milí rodiče.

Sexuální výchova
pro náctileté

Pro dospívající dívky a chlapce jsme sepsali za jejich výrazného přispění knížky „Co se od kamarádek nedozvíš“ a „Desatero pro kluky jak na pubertu, holky i sex“. Náctiletí je ilustrovali, korekturovali, přinášeli zajímavá témata. 

Velkou inspirací nám byly dotazy lékařům adresované do poradny na odborně garantovaném portálu Babyonline.cz. Co nás doslova nakoplo, tak základní neznalosti dospívajících o svém těle, možnosti otěhotnění, ochrany před ním i pohlavními nemocemi. Také to, že tyto děti nejsou hloupé, ale pouze informačně zanedbané. Ano, v dnešní internetové době. Jen po vyjití kapitoly „Jak neotěhotnět“ se nám z 5 dotazů denně, které běžně chodily, počet snížil na jeden za 2 dny. Je úžasné pracovat s dětmi, jak malými, tak i dospívajícími, vše nasávají jako houba.

Další témata