Lékařská prevence

Nejvýznamnější faktor, jak v dnešní době předejít onemocněním. Nepatří sem pouze výživa a pohyb, ale hlavně preventivní vyšetření a podpůrná opatření dnešního moderního zdravotnictví, kam počítám právě i fytoterapii a práci s psychikou. Více pak v oddíle Zdravotní prevence na Zdravém omlazení

Ostatní Témata