Školková a předškolní příprava

Narodila jsem se v Opavě ve Slezsku,
městě, které bylo značnou část své historie významné správní, kulturní, ale i podnikatelské centrum. Doma i ve vzdělávacích institucích byl kladen důraz na kvalitní všeobecné vzdělání, včetně toho nejdůležitějšího předškolního období. A to zejména prakticky vedenou formou, vypozorováním silných stránek a talentů dítěte, důležitých pro jeho budoucí uplatnění v životě.

Později, když jsem procházela životem,
jsem si uvědomila, jak na prvních šesti letech záleží. Všechno, co zejména rodič, příp. školka a škola do dítěte v tomto období vloží, se v budoucnu projeví.

Z toho, co jsem si v rámci vzdělání odnesla z rodného domu a kraje, nejvíce oceňuji předanou schopnost logického úsudku, kritického myšlení a intuice. Vše, co jsem v dětství a během života nabyla, jsem se snažila vložit i do knížek pro své vlastní děti.

říkačky
pro chytré hlavičky (2 - 5 let)

Vznik první knížky říkanek inspiroval můj hyperaktivní syn,
který odmítal poslouchat klasické říkanky, na kterých jsem vyrostla.

S tím jsem se nechtěla smířit a když jsem vypozorovala, že syn reaguje velmi pozitivně na informace z reálného života, o svém těle a světě kolem nás, rozhodla jsem se s kolegyněmi nejen jemu, ale i ostatním zvídavým dětem takovéto říkanky pro období do 5 let s kolegyněmi sepsat. Každá z říkanek děti hravě a s humorem naučí vždy nějaké znalosti nebo dovednosti.

Tato první knížka, zejména pak její přijetí rodiči a dětmi i vyprodání prvního vydání pouze přes web za krátkou dobu, dodalo naší tvorbě na sebevědomí.

Předškolákovy týdeníčky
pro chytré hlavičky (pro předškolní rok = v česku 6. rok života)

Zkušenost s oběma dětmi mě přiměla před nástupem do školy vše, s čím se dítě během prvních 6 let setká, zopakovat. Protože žádná taková zábavná, systematicky vedená a hlavně komplexní příprava neexistovala, přišla jsem s nápadem ji pro naše děti v profi podobě sepsat. Ne si něco odněkud kopírovat, ale dopřát dětem vlastní pomůcky, včetně odměny v podobě 160 nálepek a obrovské kosmické mapy.

https://janamartincova.cz/media/knihy/kolaz-predskolak.png

Největším pozitivem systematicky vedené, pedagogy oponované přípravy s vývojově správně pojatou grafomotorikou i cvičením bylo načerpání potřebného sebevědomí dětí k činnostem, které do té doby odmítaly (např. nekreslící dítě náhle začalo malovat zážitkové obrázky z vycházky, výletu apod.). Hlavním smyslem přípravy se v mnoha rodinách stalo nalezení dosud nepoznaných talentů dětí.

Plody vzájemné spolupráce v předškolním roce jsme se synem sklízeli ještě o 5 let později při přípravě na přijímací zkoušky na 8leté gymnázium. Syn, kterému se na základní škole divili, že se vůbec někam hlásí, se nakonec dostal na dvě prestižní brněnská gymnázia, na vybraném skončil dokonce z více než 300 dětí pátý.

Písmenkové kartičky pro chytré hlavičky

Když jsem si hrála se synem předškolákem, vzpomněla jsem si na oblíbené písmenkové karty z dětství. Bylo jich 32, stejně jako základních písmen české abecedy. Milovala jsem je, ale na druhé straně mě tenkrát velmi mrzelo, že si s nimi nejde nijak hrát, jenom si je prohlížet. Tak mě napadlo vytvořit jich 112, jako je karet v žolíku, od každého písmene několik, různého počtu slabik (1-5) nebo skupin obrázků (ovoce, zelenina, části lidského těla, rostliny, pohádkové bytosti a další). Ač jsme karty tvořili pro předškoláky, rodiče nás příjemně překvapili jejich použitím u dětí od 1 roku k rozšíření slovní zásoby.

Jak děti
přícházejí na svět

A inspirací pro poslední knížku pro děti předškolního věku opět přinesl syn. To když za mnou přišel s otázkou „jak se ocitl na tomto světě“. Z hovoru s ním vznikl láskyplný, logicky stavěný příběh, ve kterém jsem uchovala skutečné dotazy 5letého dítěte a mnohdy také jeho zjednodušení mých odpovědí. Tak vznikla sexuální výchova pro nejmenší Jak děti přicházejí na svět.

A to již vstupujeme do další naší tematické oblasti – sexuální výchovy.

Další Témata